Q.1
Som medlem i MiK får du fyra gånger om året information och lite annat på papper i utskicket "Månadsbrevet". Nu funderar föreningen på "Månadsbrevets" framtid. Vad tycker du? Är det viktigt/bra att Månadsbrevet kommer i pappersform?

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal